OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Olympijské kluby

KONTAKTY NA ZODPOVEDNÝCH ZA JEDNTLIVÉ KRAJE:

ZOZNAM  ZÁSTUPCOV  ZA  OLYMPIJSKÉ  KLUBY

 

meno a priezvisko

organizácia

telefón

email

1.

Mária Mračnová   západoslovenský región            

OK Bratislava
Trnavská 37,
831 04 Bratislava 3

0905/706 153 begin_of_the_skype_highlighting image0905/706 153 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0905/706 153 FREE  end_of_the_skype_highlighting

faja@atletikasvk.sk

2.

Csaba Orosz západoslovenský región

OK Žitného ostrova

Bratislavská 22
931 01 Šamorín


0905/100 033 begin_of_the_skype_highlighting image0905/100 033 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0905/100 033 FREE  end_of_the_skype_highlighting

olympia@olympiasquash.sk

3.

Anton Javorka západoslovenský región

OK Trnava
Moravany nad Váhom 521
922 21

0905/246 037 begin_of_the_skype_highlighting image0905/246 037 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0905/246 037 FREE  end_of_the_skype_highlighting

javorka@kalokagatia.sk

4.

Miroslav Mlynek západoslovenský región

OK Nitra
Jaseňová 1
949 01 Nitra

0905/725 190 begin_of_the_skype_highlighting image0905/725 190 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0905/725 190 FREE  end_of_the_skype_highlighting

mlynekmiroslav@gmail.com

5.

Peter Rácek západoslovenský región

OK Nové Zámky
AC na Sihoti
940 98 Nové Zámky P.O.B 81

0905/633 325 begin_of_the_skype_highlighting image0905/633 325 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0905/633 325 FREE  end_of_the_skype_highlighting

racek@banov.sk

6.

František Revesz západoslovenský región

OK Šahy

Hlavne námestie 1

936 01

0905/702 424 begin_of_the_skype_highlighting image0905/702 424 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0905/702 424 FREE  end_of_the_skype_highlighting

reveszf@centrum.sk

7.

Jaroslav Žingor stredoslovenský región

OK Lučenec
Čajkovského 16
984 01 Lučenec Trnava

0907/057 860 begin_of_the_skype_highlighting image0907/057 860 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0907/057 860 FREE  end_of_the_skype_highlighting

zralok31@centrum.sk

8.

Peter Hiriak stredoslovenský regíón

OK Trenčín
Štefániková 16
911 01 Trenčín

0905/638 347 begin_of_the_skype_highlighting image0905/638 347 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0905/638 347 FREE  end_of_the_skype_highlighting

sportzast@sportgymtn.edu.sk

9.

Michal Staňo stredoslovenský región

OK Žilina

Saleziánska 17

010 01 Žilina

0908/936 689 begin_of_the_skype_highlighting image0908/936 689 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0908/936 689 FREE  end_of_the_skype_highlighting

okzilina@zoznam.sk

10.

Peter Tichý stredoslovenský región

OK Prievidza

Olympionikov 4

971 01 Prievidza

0917/176 533 begin_of_the_skype_highlighting image0917/176 533 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0917/176 533 FREE  end_of_the_skype_highlighting

olym.klub.pd@gmail.com

11.

Štefan Balošák stredoslovenský región

OK Turiec

Novomeského 1

036 01 Martin

0918/926 213 begin_of_the_skype_highlighting image0918/926 213 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0918/926 213 FREE  end_of_the_skype_highlighting

okturiec@gmail.com

12.

Imrich Kováč stredoslovenský región

OK Banská Bystrica
Na Čertoli 26
974 09 Banská Bystrica

0903/913 287 begin_of_the_skype_highlighting image0903/913 287 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0903/913 287 FREE  end_of_the_skype_highlighting

imrich.kovac@vucbb.sk

13.

Miroslav Stanovský stredoslovenský región

OK Orava

Slnečná 12

026 01 Dolný Kubín

0907/852 212 begin_of_the_skype_highlighting image0907/852 212 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0907/852 212 FREE  end_of_the_skype_highlighting

sagacita@stonline.sk

14.

Jaroslav Klus stredoslovenský región

OK Kysuce

Kukučínova 2851

022 01 Čadca

0905/767 064 begin_of_the_skype_highlighting image0905/767 064 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0905/767 064 FREE  end_of_the_skype_highlighting

jaroslavklus82@gmail.com

15.

Roman Králik stredoslovenský región

OK Liptova
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932, 031 01 L. Mikuláš

0911/641 241 begin_of_the_skype_highlighting image0911/641 241 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0911/641 241 FREE  end_of_the_skype_highlighting

oklm@centrum.sk

sportcvc@zozma.sk

16.

Miroslav Luberda východoslovenský región

OK Košice

Ružová 8

044 20 Malá Ida

0903/211 524 begin_of_the_skype_highlighting image0903/211 524 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0903/211 524 FREE  end_of_the_skype_highlighting

luberda@stavoing.sk

17.

Jozef Ucháľ východoslovenský región

OK Michalovce

ZŠ Školská 2

071 01 Michalovce

0903/603 359 begin_of_the_skype_highlighting image0903/603 359 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0903/603 359 FREE  end_of_the_skype_highlighting

uchal@gecom.sk

18.

Viliam Mjartan východoslovenský región

OK Spišská N. Ves

Slovenská 58

052 01 Spišská N. Ves

0905/176 990 begin_of_the_skype_highlighting image0905/176 990 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0905/176 990 FREE  end_of_the_skype_highlighting

mjartan.v@stonline.sk

19.

Mária Jasenčáková východoslovenský región

OK Vysoké Tatry

OZŠ SŠŠR MV SR

059 85 Štrbské Pleso

0905/970 041 begin_of_the_skype_highlighting image0905/970 041 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0905/970 041 FREE  end_of_the_skype_highlighting

sane@stonline.sk

20.

Vierka Bebčáková

východoslovenský

OK Prešov

PU FŠ ul. 17. novembra 13

081 16 Prešov

 

0915/940 578 begin_of_the_skype_highlighting image0915/940 578 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting image0915/940 578 FREE  end_of_the_skype_highlighting

viera.bebcakova@unipo.sk