OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Dominantná pozornosť regionálnych olympijských klubov sa sústredí na aktivity k OH v Paríži

Profile picture for user soucek

Ľubomír Souček

 

Blížiace sa Hry XXXIII. olympiády v Paríži sa prejavujú nielen v rozmanitých aktivitách Slovenského olympijského výboru (SOŠV), ale aj regionálnych olympijských klubov (OK), ktorých máme na Slovensku 25. Počas vyhlasovania výsledkov nedeľňajšieho TIPOS Národného behu Devín – Bratislava na Hviezdoslavovom námestí v metropole Slovenska si zástupcovia všetkých klubov (až na dve výnimky) symbolicky prevzali oheň, pod ktorého žiarou budú vo svojich regiónoch v ďalších týždňoch realizovať aktivity k OH v Paríži.

Jednotlivé olympijské kluby sú samostatné právne subjekty, ale celoslovensky ich činnosť zastrešuje a koordinuje Združenie olympijských klubov (ZOK) SR, ktoré je organizačnou zložkou SOŠV. Preto bolo logické, že cez víkend sa spojili dve udalosti s účasťou zástupcov klubov. Na sobotňajšie valné zhromaždenie (VZ) ZOK SR v bratislavskom hoteli Nivy nadviazal v nedeľu symbolický štart štafety k OH v Parížu, ktorej SOŠV dal názov „Naše farby, naše srdcia“.

 

Odovzdanie vyznamenaní SOŠV laureátom z olympijských klubov

V prvej časti VZ ZOK SR sa uskutočnilo odovzdanie vyznamenaní SOŠV pre laureátov, ktorých navrhovali olympijské kluby. Z rúk prezidenta SOŠV Antona Siekela a riaditeľky oddelenia olympizmu SOŠV Ivany Motolíkovej si prevzali vyznamenania tri osobnosti – Strieborný odznak SOŠV predseda OK Banská Bystrica Imrich Kováč a predseda OK Komárno Ján Štefánik, Bronzový odznak SOŠV Vladimír Černušák ml. z OK Bratislava. Za ďalších neprítomných laureátov prevzali vyznamenania zástupcovia ich regionálnych OK. Mená všetkých laureátov sme zverejnili už v piatkovom článku TU.

Ján Štefánik z OK Komárno aj Imrich Kováč z OK Banská Bystrica (na snímke vľavo) si z rúk prezidenta SOŠV Antona Siekela prevzali Strieborný odznak SOŠV a Vladimír Černušák ml. z OK Bratislava (na snímke vpravo) Bronzový odznak SOŠV.

Ján Štefánik z OK Komárno aj Imrich Kováč z OK Banská Bystrica (na snímke vľavo) si z rúk prezidenta SOŠV Antona Siekela prevzali Strieborný odznak SOŠV a Vladimír Černušák ml. z OK Bratislava (na snímke vpravo) Bronzový odznak SOŠV. Foto Ľubomír Souček, SOŠV

 

Výročné ocenenie SOŠV Olympijský klub roka za minulý rok získal OK Lučenec, ktorý nedávno oslávil 30. výročie svojho založenia (je to historicky siedmy najstarší regionálny olympijský klub). Jeho predseda a zároveň člen výkonného výboru ZOK SR Jaroslav Žingor si prevzal diplom pre klub. Samotné ocenenie si však prevezme až 24. mája na 66. valnom zhromaždení SOŠV, kde budú odovzdané všetky výročné ocenenia SOŠV za rok 2023. Diplomy k okrúhlym jubileám svojich klubov si prevzali predsedníčka OK Turiec Elena Šmidtová (15. výročie OK) a predseda OK Gemer Juraj Králik (10. výročie OK).

Ocenenia pre tri olympijské kluby k ich nedávnym okrúhlym jubileám prevzali predseda OK Lučenec Jaroslav Žingor (na fotografii vľavo s Antonom Siekelom), predsedníčka OK Turiec Elena Šmidtová a predseda OK Gemer Juraj Králik (na snímke vpravo spoločne s Ivanou Motolíkovou a Antonom Siekelom).

Ocenenia pre tri olympijské kluby k ich nedávnym okrúhlym jubileám prevzali predseda OK Lučenec Jaroslav Žingor (na fotografii vľavo s Antonom Siekelom), predsedníčka OK Turiec Elena Šmidtová a predseda OK Gemer Juraj Králik (na snímke vpravo spoločne s Ivanou Motolíkovou a Antonom Siekelom).Foto Igor Kováč a Ľubomír Souček, SOŠV

 

Viaceré kluby sa už spamätali z krízového pandemického obdobia

Predseda ZOK SR Vladimír Miller informoval, že v piatich kluboch v poslednom období došlo k personálnym zmenám v ich vedení. Týka sa to OK Bratislava (po kratšej prestávke sa na jeho čelo znovu vrátila Mária Mračnová), OK Žilina (novým predsedom je Marián Michalík), OK Nitra (nový predseda Miroslav Mlynek), OK Žitného ostrova (nový predseda Tibor Duducz) a najnovšie aj OK Trnava, kde sa novým predsedom má stať Peter Toman.

Predseda ZOK SR vo svojej správe ocenil, že zriadením skupiny Olympijské kluby na Facebooku sa výrazne zlepšila vzájomná informovanosť o aktivitách jednotlivých klubov.

Vyzdvihol, že niektoré kluby veľmi aktívne participovali na realizácii dlhodobého projektu SOŠV Olympijský odznak všestrannosti a že niektoré po ťažkom pandemickom období znovu obnovili projekt Vykročte za zdravím, zameraný na športovanie predovšetkým seniorov.

Vladimír Miller pripomenul, že minulý rok bol zrušený systém bodového hodnotenia klubov. Aktuálne dostáva každý OK od SOŠV na administratívne náklady príspevok po 500 eur. Ďalšie peniaze plus materiálnu podporu od SOŠV dostávajú kluby na svoje konkrétne projekty a aktivity.

Počas valného zhromaždenia ZOK SR si zástupcovia všetkých klubov (na rokovaní absentovali len zástupcovia OK Prešov a OK Žitného ostrova) prevzali rozmanitý materiál na svoje akcie (šnúrky, buttony, pexesá, pracovné listy, medaily, nálepky, či hru Twister).

Členovia klubov majú v čase otváracích hodín možnosť bezplatných návštev Slovenského olympijského a športového múzea na prízemí Domu športu na Olympijskom námestí v Bratislave. Päť olympijských klubov vlani využilo možnosť absolvovania týždňového liečebného pobytu v Kúpeľoch Dudince. Zástupcovia ďalších piatich OK budú mať rovnakú možnosť v októbri tohto roku.

Zástupcovia dovedna siedmich olympijských klubov prejavili záujem o návštevu OH v Paríži, kde si však väčšinu nákladov budú hradiť sami.

 

Siekel: Sieť regionálnych olympijských klubov predstavuje unikát

O olympijských klubov, ktoré na Slovensku začali vznikať v roku 1991, sa dlhodobo hovorí ako o predĺžených rukách olympijského výboru. Prezident SOŠV Anton Siekel vo svojom príhovore vyzdvihol ich činnosť, postavenú na dobrovoľníkoch. Konštatoval, že sieť 25 klubov v regiónoch predstavuje unikát, ktorý oceňujú aj iné národné olympijské výbory. Pre niektoré z nich je to aj inšpirácia.

Anton Siekel hovoril o novej realite, ktorú v tomto roku prinieslo zriadenie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. V pôsobností rezortu školstva, ktorý od vzniku Slovenskej republiky dlhodobo zastrešoval štátnu starostlivosť o oblasť športu, zostal po novom len školský šport.

Prezident SOŠV uviedol, že pri rokovaniach s predstaviteľmi nového ministerstva zdôrazňuje, že pre SOŠV šport predstavuje veľmi bohatú a rozmanitú činnosť, ďaleko prekračujúcu prenosy zo športových súťaží, ktoré sa pravidelne objavujú na televíznych obrazovkách. Podhubie športu (vrátane pôsobenia olympijských klubov) by malo byť viac viditeľné zo strany verejnosti a štátu, ako aj požívať väčšiu úctu a vážnosť.

Aktivity zamerané k OH v Paríži vyvrcholia na Olympijskom festivale

Riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV Ivana Motolíková následne obsiahlo prezentovala činnosť SOŠV v oblasti rozvoja olympijských aktivít. Práve do tejto činnosti sa zapájajú regionálne olympijské kluby.

V tomto roku sú pochopiteľne dominantné aktivity s väzbou na olympijské hry v Paríži. Štafeta SOŠV s názvom „Naše farby, naše srdcia“ na Slovensku symbolicky zastrešuje všetky aktivity k najväčšej udalosti roka.

Na rozdiel od minulosti štafeta, ktorej ambasádormi sú olympijskí víťazi Elena Kaliská a Matej Tóth, nebude mať klasický „štafetový“ priebeh s nesením pochodne. Jednotlivé podujatia v regiónoch majú rozšíriť posolstvo hier v Paríži do celej krajiny.

Všetky aktivity odštartujú 17. apríla, keď sa spustí odpočítavanie posledných 100 dní do otvorenia OH. Jednotlivé kluby, ale aj školy a ďalšie subjekty, môžu informovať o svojich podujatiach verejnosť prostredníctvom kolónky „Štafeta“ na hlavnej stránke webu olympic.sk (pod označením Leto plné športu).

„Záujem o naše olympijské pochodne je obrovský. Poskytli sme ich všetkým olympijským klubom, ale záujem o pochodne prejavili aj partneri SOŠV, mesto Bratislava, či mestská časť Nové Mesto,“ uviedla Ivana Motolíková.

Práve v uvedenej mestskej časti, kde je aj Dom športu a sídlo SOŠV, všetky aktivity vyvrcholia Olympijským festivalom. Otvoria ho 25. júla na Kuchajde. Priestor pri známom bratislavskom jazere sa na 18 dní stane centrom rôznorodých športových, ale aj kultúrnych, zábavných či vzdelávacích aktivít. Má sa tam preniesť kus olympijskej atmosféry z Paríža. Organizátori Olympijského festivalu predpokladajú, že na Kuchajdu v čase OH zavíta vyše 50-tisíc ľudí.

 

Výtvarná i literárna súťaž k OH v Paríži, aj videopozdravy a ekoolympiáda

Ivana Motolíková ďalej prezentovala súťaže, ktoré SOŠV vypísal pre školy. Pri ich realizácii bude cenná pomoc regionálnych olympijských klubov.

V rámci výtvarnej súťaže „Paríž 2024 – OH mojimi očami“, budú žiaci materských i základných škôl a študenti stredných škôl maľovať obrázky, z ktorých vybrané ozdobia priestory slovenskej výpravy v parížskej olympijskej dedine.

Účastníci literárnej súťaže „Paríž 2024 – olympijské pohľadnice“ budú na školách vyhotovovať vizuálnu podobu pohľadníc a písať odkazy pre našich olympionikov. Na rozdiel od škôl olympijské kluby dostanú dovedna 15-tisíc predtlačených pohľadníc s fotografiami našich aktuálnych olympionikov.

Novinkou sú „Videopozdravy olympionikom“, ktoré môže na SOŠV zasielať verejnosť. Naši olympionici si budú môcť tieto videopozdravy pozrieť v dedine, ale SOŠV ich bude premietať na Olympijskom festivale v Bratislave a v Slovenskom dome v Paríži.

V priebehu júna bude dva týždne prebiehať 3. ročník online vedomostnej súťaže „Ekoolympiáda“ pre základné i stredné školy.

Olympijský deň: v rámci jeho osláv aj celoslovenské finále OLOV

Už do roku 1987 sa športovými a pohybovými aktivitami celosvetovo oslavuje Olympijský deň (OD). Týmto dňom je 23. jún, čo je deň, keď bol v roku 1894 v Paríži založený Medzinárodný olympijský výbor a bolo aj prijaté rozhodnutie o obnovení antických Olympijských hier v novoveku.

Oslavy OD sa koncentrujú nielen do tohto jedného dňa, ale zahŕňajú obdobie týždňa, či až mesiaca. Napríklad OK Kysuce si pripomenie 130. výročiu ustanovenia MOV bohatým až päťdňovým programom.

Ivana Motolíková informovala, že akcie v rámci Olympijského dňa 2024 sa budú na Slovensku realizovať v priebehu celého júna. V rámci hlavného Olympijského dňa sa uskutoční celoslovenské finále Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV). To je plánované na 20. a 21. júna v X-bionic sphere v Šamoríne a na bratislavskej Kuchajde.

Riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV konštatovala, že za štyri roky sa projekt OLOV veľmi rozrástol. Zahŕňa už nielen súťaženie šiestakov, ale všetkých žiakov 2. stupňa ZŠ, pričom za štyri roky sa počet účastníkov zmnohonásobil.

Kluby chcú, aby SOŠV oslovil samosprávy

Z ďalšieho obsahu sobotňajšieho rokovania VZ ZOK SR ešte hodno zmieniť niektoré diskusné príspevky. Prezident Slovenskej asociácie olympionikov (SAO) Martin Bendík prezentoval zástupcom olympijských klubov aktivity SAO, ktorej činnosť sa po jeho nástupe oživila a ponúkol im spoluprácu. Zároveň ich vyzval, aby asociácii poskytli kontaktné údaje olympionikov zo svojich regiónov. SAO totiž chce spracovať kompletnú databázu olympionikov zo Slovenska.

Riaditeľ mediálnej komunikácie SOŠV Ľubomír Souček informoval o výrazných zmenách, ktoré nastali v súvislosti s udeľovaním výročných ocenení SOŠV. Upriamil pozornosť zástupcov OK na projekt Virtuálnej siene olympionikov zo Slovenska, ktorá je dostupná na www.olympic.sk. V rámci tohto projektu boli spracované videoprofily všetkých olympijských medailistov zo Slovenska počnúc uhorskou érou. Tento materiál môžu kluby využiť pri šírení povedomia o veľkých športových osobnostiach zo svojich regiónov.

Predseda OK Nové Zámky Peter Rácek, ktorý pôsobí aj v sociálnej oblasti, informoval, že viacero detských domovov má záujem organizovať Olympijský deň. Vyzval preto kluby, aby takýmto zariadeniam v mieste ich pôsobnosti pomohli.

Predsedníčka OK Michalovce Radmila Hajduková v záujme dobrej spolupráce olympijských klubov s predstaviteľmi samospráv (v mestách, kde sídlia, ale aj v príslušnej župe) požiadala, aby vedenie SOŠV adresovalo príslušným samosprávam list s oficiálnou informáciou o pôsobení príslušného OK aj s prosbou o spoluprácu a podporu klubových aktivít. Tento návrh sa stretol s pozitívnou odozvou.

Úspešní športovci vyslali do sveta ohňové posolstvo Naše farby, naše srdcia

Profile picture for user Pasuth

Peter Pašuth

Stafeta 20214 Devin 01Štafetu Naše farby, naše srdcia vyslali ambasádori Elena Kaliská a Matej Tóth prostredníctvom zástupcov olympijských klubov na celé Slovensko. Foto  SOŠV/Andrej Galica

Dve desiatky olympionikov a olympioničiek, členovia Juniorského olympijského tímu, zástupcovia paralympijskej rodiny, regionálnych olympijských klubov, Klubu fair play SOŠV, Slovenskej olympijskej akadémie, Slovenskej asociácie olympionikov, zamestnanci sekretariátu Slovenského olympijského a športového výboru, študenti a študentky i partneri Slovenského olympijského tímu vrátane zástupcov najväčšieho podporovateľa slovenského športu TIPOS vyslali počas Národného behu Devín – Bratislava do sveta štafetu Naše farby, naše srdcia, ktorá bude vo všetkých kútoch Slovenska pripomínať olympijské hry v Paríži a propagovať hodnoty olympizmu a myšlienky fair play. Po celom Slovensku sa uskutočnia stovky podujatí. Štafeta Naše farby, naše srdcia vyvrcholí na Olympijskom festivale v Bratislave. 

Na úvodný úsek štafety s ohňovou pochodňou pod bratislavským hradom Devín po slávnostnom štarte v podaní ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho a generálneho sekretára Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Jozefa Libu vybehli bežci za dvojicou olympijských víťazov Matejom Tóthom a Elenou Kaliskou. Obaja sú ambasádori celej štafety. Do cieľového priestoru na Vajanského nábreží doniesla pochodeň ďalšia zlatá olympijská medailistka Zuzana Rehák Štefečeková.

Štafeta Naše farby, naše srdcia vyrazila do každého regiónu

Ambasádori štafety Matej Tóth a Elena Kaliská po skončení TIPOS Národného behu Devín – Bratislava odovzdali ohňové posolstvo zástupcom 25 regionálnych olympijských klubov. S pochodňami potom odišli do svojich regiónov, kde budú organizovať v rámci štafety Naše farby, naše srdcia v spolupráci so samosprávami, školami, športovými oddielmi či klubmi seniorov množstvo akcií.

„Už v stredu 17. apríla si pripomenieme 100 dní do slávnostného otvorenia Hier XXXIII. olympiády. Olympijské hry nám na Slovensku bude pripomínať aj táto štafeta Naše farby, naše srdcia. Aj touto formou sa snažíme každému na Slovensku pripomínať, aký dôležitý je pohyb. Súčasťou štafety nemusia byť len vrcholoví športovci, podujatia sa budú organizovať pre každú vekovú kategóriu. Veríme, že štafetou oslovíme desaťtisíce ľudí,“povedal pri vyslaní štafety do regiónov generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.

Podujatia po celom Slovensku budú počas najbližších týždňov a mesiacov oslavovať myšlienky olympizmu, ale aj výnimočnosť, rešpekt, fair play či priateľstvo, teda olympijské hodnoty.

„Na Národnom behu Devín – Bratislava sa predstavili bežci z každého kúta Slovenska. My sme teraz vyslali štafetu tiež do každého slovenského regiónu. Bežci i štafeta budú všade šíriť pozitívne emócie z pohybu a šíriť olympizmus. Zároveň štafeta bude každému pripomínať, že olympiáda je už za dverami,“ uviedol Matej Tóth, olympijský víťaz v chôdzi z Ria de Janeiro 2016 a dnes riaditeľ Vojenského športového centra Dukla.

Na obdobie posledných 100 dní do Hier XXXIII. olympiády sú pripravené viaceré súťaže a aktivity. Nebude chýbať projekt Olympijské pohľadnice a videopozdravy, výtvarná súťaž či Ekoolympiáda. Všetky aktivity predstaví SOŠV v stredu 17. apríla.

„Všetky pochodne, ktoré sme dnes vyslali do regiónov, sa opäť stretnú na slávnostnom otvorení Olympijského festivalu v Bratislave pri jazere Kuchajda v predvečer olympijských hier v Paríži,“ povedala Elena Kaliská, dvojnásobná olympijská víťazka z Atén 2004 a Pekingu 2008.

Úvodný úsek s množstvom športovcov

Súčasťou úvodnej časti štafety boli aj ďalšie známe športové mená, ktoré sa zúčastnili na olympijských hrách - Matej Beňuš, ktorý je strieborný olympijský medailista, Jana Dukátová, Milan Dvorščík, Mária Mračnová, Jana Stašová, Pavol Blažek, Miroslav Luberda, Katarína Ráczová, Mária Jasenčáková, Róbert Valíček, Martin Bendik, Edita Petrusová (za slobodna Raková), Zuzana Moravčíková, Adam Žampa či Viera Klimková. Paralympijskú rodinu zastupovala najúspešnejšia slovenská športovkyňa v histórii paralympijských hier Henrieta Farkašová či paralympionik desaťročia 1994 - 2004 a paralympijský víťaz Ladislav Gáspár. Juniorský olympijský tím zastupovali skokan na lyžiach Hektor Kapustík a mladá športová lezkyňa Martina Buršíková. Celkovo sa do úvodného úseku zapojilo vyše 140 ľudí z rôznych sfér.

Súčasťou úvodného úseku štafety Naše farby, naše srdcia boli aj autogramiáda úspešných slovenských športovcov v stánku TIPOS a kvízy či zábavné hry v stánku Slovenského olympijského a športového výboru na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí. Návštevníci sa mohli dozvedieť niečo nové, ale aj sa dobre zabaviť.

Predsedníčkou Olympijského klubu Bratislava po prestávke znovu Mária Mračnová.

Profile picture for user soucekĽubomír Souček

Marianne Némethovej-Krajčírovej, ktorá v tomto roku oslávila okrúhle životné jubileum, odovzdali darčekový kôš staronová predsedníčka OK Bratislava Mária Mračnová a podpredseda klubu Dušan Noga.

Marianne Némethovej-Krajčírovej, ktorá v tomto roku oslávila okrúhle životné jubileum, odovzdali darčekový kôš staronová predsedníčka OK Bratislava Mária Mračnová a podpredseda klubu Dušan Noga. Foto Ján Súkup

Na Mikuláša sa v ZŠ a MŠ na Kalinčiakovej ulici uskutočnilo zasadnutie Olympijského klubu Bratislava (OK BA). Zhruba tri desiatky prítomných členov za predsedníčku OK BA po určitej prestávke jednomyseľne zvolili olympioničku v atletike a bývalú dlhoročnú podpredsedníčku Slovenského olympijského výboru Máriu Mračnovú. Zároveň členovia OK BA odsúhlasila, že sa stala čestnou členkou klubu.

Momentka zo zasadnutia OK Bratislava.

Momentka zo zasadnutia OK Bratislava.Foto Ján Súkup

Mračnová predtým OK Bratislava viedla dlhé roky, ale z vážnych rodinných dôvodov sa funkcie pred viac než dvoma rokmi vzdala. Predsednícku funkciu po nej prevzala olympionička v rýchlostnej kanoistike Martina Gogolová (Kohlová). Tá však nedávno z dôvodov pracovného vyťaženia, častých služobných ciest a skutočnosti, že má dve malé deti, na funkciu dočasne rezignovala. V jej neprítomnosti rokovanie viedla Mária Mračnová.

Medzi nových členov OK Bratislava pribudli napríklad výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi, olympionik vo vodnom póle Vidor Borsig (tiež pracuje na SOŠV), či bývalý špoičkový horolezec Vincent Dubeň. Piatim novým členom OK BA odovzdala Mária Mračnová klubové trička.

Počas zasadnutia Mária Mračnová spoločne s podpredsedom OK BA Dušanom Nogom odovzdala darčekové koše trom členom klubu, ktorí v tomto roku oslávili okrúhle životné jubileá. Prevzali si ich olympionici – bývalá športová gymnastka Marianna Némethová-Krajčírová, bývalá basketbalistka Ľudmila Králiková-Gajdošová a už spomínaný Vidor Borsig. Z členov OK BA – jubilantov sa ospravedlnila volejbalová olympionička Pavlína Kohútová-Štefková.

Darčekové koše si z rúk Márie Mračnovej a Dušana Nogu prevzali aj ďalší dvaja tohtoroční "okrúhli" jubilanti z radov olympionikov - Ľudmila Králiková-Gajdošová (vľavo) a Vidor Borsig.

Darčekové koše si z rúk Márie Mračnovej a Dušana Nogu prevzali aj ďalší dvaja tohtoroční "okrúhli" jubilanti z radov olympionikov - Ľudmila Králiková-Gajdošová (vľavo) a Vidor Borsig. Foto Ján Súkup

Správu o činnosti OK BA za rok 2023 predniesla Mária Mračnová. Staronová predsedníčka OK BA v hodnotiacej správe za rok 2023 konštatovala čiastočné oslabenie aktivít klubu. „Nebyť veľkej aktivity podpredsedu Dušana Nogu, bola by to za mnohé posledné roky najhoršia bilancia,“ uviedla.

Dušan Noga jej správu doplnil prezentáciou fotografií z tých podujatí, na ktorých sa zúčastnil a organizoval ich. Keďže je zároveň riaditeľ ZŠ s MŠ na Kalinčiakovej ulici (tá je jediným kolektívnym členom OK BA), práve táto škola je spojená s väčšinou klubových aktivít v priebehu roka. Ďalšie sa prepájajú s činnosťou Špeciálnych olympiád Slovensko, čo je organizácia, v ktorej zase pôsobí Martina Gogolová.

Mária Mračnová informovala, že v súčasnosti sa pripravuje vydanie dominantne obrazovej publikácie o činnosti OK Bratislava, ktorý je najstarším regionálnym olympijským klubom na Slovensku.

Momentka zo zasadnutia OK Bratislava.

Momentka zo zasadnutia OK Bratislava. Foto Ján Súkup

Vitajte na stránke Olympijského klubu Bratislava

Olympijský klub Bratislava

Prvý klub olympionikov na Slovensku bol založený 8. marca 1991 v Bratislave na Draždiaku, jeho predsedom sa stal Ľubomír Kadnár. Ešte v tom istom roku bol v Prievidzi 5. októbra založený ďalší klub, odvtedy po dnešný deň ich je 20.
Obnovenie činnosti bratislavského klubu na FTVŠ UK na Lafranconi bolo v roku 1994, keď sa predsedom stal Vladimír Šťastný. Keď sa stal Vlado jedným z trénerov hokejovej reprezentácie, prestal pracovať na čele OK BA a jeho činnosť riadila a zastupovala na rokovaniach Soňa Minarovičová. Najznámejšou aktivitou bratislavského klubu bolo zorganizovanie celoslovenského plesu olympionikov v januári 1996 v Redute na vynikajúcej úrovni a za účasti mnohých legiend slovenského športu. Špecialitou OK BA bol každoročný výstup na Ďumbier, na ktorom si každý mohol otestovať svoju výkonnosť. Členovia OK BA sa zapájali do pravidelných aktivít SOV ako BOD, Beh proti drogám, vedomostné súťaže s Braňom Antalom počas zájazdov jeho CK  do zahraničia. Nakoľko sa pani Minarovičová vzdala vedenia OK BA, nastalo obdobie jeho úplnej nečinnosti. V Bratislave máme najviac olympionikov, ktorí  štartovali na mnohých OH a ZOH, myslím si, že si zaslúžia viac pozornosti, opatery, ale hlavne stálych kontaktov navzájom aj s aktuálnymi,  mladými olympionikmi a žiakmi na školách, aby sa na nich nezabúdalo. Preto sme sa rozhodli s riaditeľom Dušanom Nogom, že sa v priestoroch populárnej školy na Kalinčiakovej ul. pokúsime do tretice vzbudiť záujem našich bývalých aj súčasných olympionikov, podporovateľov olympizmu, pedagógov a priateľov o dianie v slovenskom olympijskom hnutí. Rozposlali sme dotazníky bývalým 120 členom OK BA s oslovením o spoluprácu, aktivitu pri besedách , autogramiádach, organizovaných podujatiach. Máme okolo 40 návratiek olympionikov, podporovateľov olympizmu,  tých sme na dnes pozvali. Niektorí sa ospravedlnili, ale sľúbili aktívne pomáhať nášmu klubu. Plánujeme tak ako ostatné kluby organizovať podujatia vyhlasované SOV, už spomínané behy, či olympijské dni, vedomostné súťaže pre základné, stredné a vysoké školy, prizývať našich olympionikov na rôzne besedy a autogramiády s nimi, či zapájať ich pri organizovaní plnenia podmienok odznaku všestrannosti OLOV,  pri OFDM SR či spoluorganizovať programy zamerané na čistotu životného prostredia a športovísk. Po prvom „testovacom stretnutí 25.októbra 2012, kde sme vycítili ochotu a záujem spustiť plánované podujatia a činnosť OK BA, sme zvolali valné zhromaždenie OK BA 10.decembra 2012, na ktorom bolo zvolené vedenie OK BA a odsúhlasené zmeny stanov. MV SR nám odsúhlasilo tieto zmeny a novú adresu aj logo klubu.
 
Výkonný výbor OK BA pracuje v zložení:
- Predsedníčka OK BA Mária Mračnová
- Podpredseda Juraj Kadnár
- Členovia: Janka Stašová, Dušan Noga, Michal Nálepka
- Tajomníčka: Xénia Sitarčíková
- Revízor: Dušan Štancel