OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Vitajte na stránke Olympijského klubu Bratislava

Olympijský klub Bratislava

Prvý klub olympionikov na Slovensku bol založený 8. marca 1991 v Bratislave na Draždiaku, jeho predsedom sa stal Ľubomír Kadnár. Ešte v tom istom roku bol v Prievidzi 5. októbra založený ďalší klub, odvtedy po dnešný deň ich je 20.
Obnovenie činnosti bratislavského klubu na FTVŠ UK na Lafranconi bolo v roku 1994, keď sa predsedom stal Vladimír Šťastný. Keď sa stal Vlado jedným z trénerov hokejovej reprezentácie, prestal pracovať na čele OK BA a jeho činnosť riadila a zastupovala na rokovaniach Soňa Minarovičová. Najznámejšou aktivitou bratislavského klubu bolo zorganizovanie celoslovenského plesu olympionikov v januári 1996 v Redute na vynikajúcej úrovni a za účasti mnohých legiend slovenského športu. Špecialitou OK BA bol každoročný výstup na Ďumbier, na ktorom si každý mohol otestovať svoju výkonnosť. Členovia OK BA sa zapájali do pravidelných aktivít SOV ako BOD, Beh proti drogám, vedomostné súťaže s Braňom Antalom počas zájazdov jeho CK  do zahraničia. Nakoľko sa pani Minarovičová vzdala vedenia OK BA, nastalo obdobie jeho úplnej nečinnosti. V Bratislave máme najviac olympionikov, ktorí  štartovali na mnohých OH a ZOH, myslím si, že si zaslúžia viac pozornosti, opatery, ale hlavne stálych kontaktov navzájom aj s aktuálnymi,  mladými olympionikmi a žiakmi na školách, aby sa na nich nezabúdalo. Preto sme sa rozhodli s riaditeľom Dušanom Nogom, že sa v priestoroch populárnej školy na Kalinčiakovej ul. pokúsime do tretice vzbudiť záujem našich bývalých aj súčasných olympionikov, podporovateľov olympizmu, pedagógov a priateľov o dianie v slovenskom olympijskom hnutí. Rozposlali sme dotazníky bývalým 120 členom OK BA s oslovením o spoluprácu, aktivitu pri besedách , autogramiádach, organizovaných podujatiach. Máme okolo 40 návratiek olympionikov, podporovateľov olympizmu,  tých sme na dnes pozvali. Niektorí sa ospravedlnili, ale sľúbili aktívne pomáhať nášmu klubu. Plánujeme tak ako ostatné kluby organizovať podujatia vyhlasované SOV, už spomínané behy, či olympijské dni, vedomostné súťaže pre základné, stredné a vysoké školy, prizývať našich olympionikov na rôzne besedy a autogramiády s nimi, či zapájať ich pri organizovaní plnenia podmienok odznaku všestrannosti OLOV,  pri OFDM SR či spoluorganizovať programy zamerané na čistotu životného prostredia a športovísk. Po prvom „testovacom stretnutí 25.októbra 2012, kde sme vycítili ochotu a záujem spustiť plánované podujatia a činnosť OK BA, sme zvolali valné zhromaždenie OK BA 10.decembra 2012, na ktorom bolo zvolené vedenie OK BA a odsúhlasené zmeny stanov. MV SR nám odsúhlasilo tieto zmeny a novú adresu aj logo klubu.
 
Výkonný výbor OK BA pracuje v zložení:
- Predsedníčka OK BA Mária Mračnová
- Podpredseda Juraj Kadnár
- Členovia: Janka Stašová, Dušan Noga, Michal Nálepka
- Tajomníčka: Xénia Sitarčíková
- Revízor: Dušan Štancel